Privacy statement

 

 

Ozolief verbindt zich ertoe de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, na te leven ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De persoonsgegevens die via deze website worden verzameld zijn uitsluitend voor intern gebruik door Ozolief bestemd. Ozolief verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens niet aan derden mee te delen.

Contact
Welkom
Openingsuren
Aantal 00,00

Gebruikersgids
Privacy Statement
Algemene voorwaarden