Algemene voorwaarden.

 

Artikel 1. Algemeen

Deze verkoopsvoorwaarden regelen het gebruik van de website van Ozolief met ondernemingsnummer 0554.867.417 en maatschappelijke zetel te 9310 Baardegem, Margrietstraat 81 (hierna Ďde verkoperí genoemd). Het BTW nummer is BE 0554.867.417. De verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing telkens wanneer een reservatie of bestelling via de webshop van Ozolief wordt geplaatst via www.ozolief.be

De website van Ozolief werd gecreŽerd in opdracht van en wordt beheerd door de verkoper.

Eenieder die een bestelling plaatst op de website (hierna genoemd Ďde klantí), bevestigt door de bestelling een natuurlijk persoon en bovendien handelingsbekwaam te zijn.

Het plaatsen van de bestelling houdt een betalingsverplichting in.

Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden die zowel op de website worden gepubliceerd als bij de orderbevestiging worden meegestuurd. Wie bestelt, verklaart de algemene voorwaarden van de verkoper te kennen en te aanvaarden.

Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.

Wat niet uitdrukkelijk is bepaald in deze verkoopsvoorwaarden, wordt geregeld door de bepalingen van het Belgische recht.

 

2. Aanbod en bestelling

Een bestelling kan enkel worden geplaatst via www.ozolief.be.

Bestellingen via de website worden geacht voor niet-beroepsmatige doeleinden te worden geplaatst. Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden enkel voor consumenten in de zin van Boek VI van het Wetboek Economisch Recht, zoals ingevoegd door de Wet van 21 december 2013 houdende invoeging van boek VI "Marktpraktijken en consumentenbescherming" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek VI, en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek VI, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht, (BS 30 december 2013; err., BS 20 januari 2014, err., BS 18 maart 2014, err., BS 24 maart 2014).

De verkoper verbindt er zich toe de op de site geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt en binnen de in deze voorwaarden geformuleerde beperkingen. De online bestelling kan slechts verwerkt worden als de klant zich duidelijk heeft geÔdentificeerd overeenkomstig art. 9.

De verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren ingeval van ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw, ernstig vermoeden van voor de verkoper onaanvaardbare commerciŽle doeleinden of bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel.

Een bestelling is pas definitief na de aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden, de prijzen en de beschrijving van het aanbod. Indien iets in het aanbod of na bestelling onvoldoende duidelijk zou zijn, kan de klant steeds contact opnemen met de verkoper op via e-mail aan info@ozolief.be. Alle vragen worden zo snel als mogelijk beantwoord.

 

3. Betaling / prijzen

De prijzen zijn deze vermeld op de website op het ogenblik van de bestelling. Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW, exclusief verzendingskosten. Verzendingskosten worden apart aangerekend.

Betaling dient de levering vooraf te gaan en gebeurt via één van volgende betalingsmogelijkheden: Bancontact / Mister Cash, Visa, MasterCard, American Express, overschrijving, Ideal, Paypall.

Indien betaald wordt per overschrijving, wordt de bestelling pas uitgevoerd na ontvangst van het gestorte bedrag. In afwachting wordt het bestelde artikel wel gereserveerd gedurende 8 dagen, binnen welke termijn de overschrijving moet zijn gebeurd en de betaling de verkoper moet hebben bereikt, zoniet vervalt de bestelling.

Ozolief  kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer, zet- of drukfouten. Ozolief houdt zich het recht voor de prijzen van de producten en productinformatie  te wijzigen en te corrigeren.

 

Artikel 4. Aansprakelijkheid

Ozolief tracht  de productomschrijvingen en het fotomateriaal zo duidelijk en concreet mogelijk mee te delen. Informatie over de artikelen betreft altijd indicatieve informatie en kleuren op de fotoís kunnen lichtjes afwijken van de realiteit (dit kan te maken hebben met de instellingen of kwaliteit van uw beeldscherm). Mocht er zich toch een fout voordoen kunnen wij hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.  Ozolief aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de artikelen die aangeboden worden op onze website.

Aarzel niet om ons vragen te stellen over de producten via info@ozolief.be.

 

 

Artikel 5. Leveringen

Levering is mogelijk in volgende landen: BelgiŽ, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland, Verenigd Koninkrijk (andere landen op aanvraag).

De levering van het bestelde artikel gebeurt in BelgiŽ ofwel op het door de klant opgegeven adres, door afhaling in een postpunt of postkantoor, door afhaling in een pakketautomaat van Bpack 24/7 of door afhaling na afspraak via info@ozolief.be  Levering in andere landen gebeurt ofwel op het door de klant opgegeven adres of in het gekozen postkantoor of postpunt. De gekozen leveringsmogelijkheid beÔnvloedt de leveringstermijn.

Past jouw bestelling in de brievenbus, dan wordt deze door de postbode samen met de gewone post aan huis geleverd. Indien het formaat van de bestelling dit niet toelaat, dan wordt het pakje aan huis geleverd met TaxiPost 24h. Op aanvraag kan je  een trackingcode van Bpost ontvangen. Hiermee kan je steeds in hun systeem het pakje volgen.

De leveringstermijn gaat pas in na ontvangst van betaling, ook indien via overschrijving wordt betaald. Er wordt gestreefd naar een zo kort mogelijke leveringstermijn. De leveringstermijn bedraagt minimaal 1 werkdag en maximaal 7 werkdagen na ontvangst van de betaling voor levering in BelgiŽ en minimaal 2 werkdagen en maximaal 10 dagen in andere landen. De termijnen zijn indicatief en worden louter als  aanwijzing gegeven.

Indien een levering vertraging zou oplopen of uitblijven, gelieve dan contact met ons op te nemen via info@ozolief.be, wij trachten u zo snel mogelijk een oplossing te bieden.

De koper geeft zelf zijn leveringsadres aan en is verantwoordelijk voor de juistheid hiervan. Indien het adres toch foutief blijkt te zijn, kan Ozolief niet verantwoordelijk gesteld worden en kunnen er aan de koper extra kosten worden aangerekend.

In geval van niet- levering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonde intrest of andere vergoedingen.

 

Artikel 6. Verzendingskosten

Het afhalen van de goederen kan u kosteloos doen na afspraak via info@ozolief.be 

Land

Verzendkosten

Gratis vanaf

BelgiŽ

3.95 euro

100 euro

Nederland

4.95 euro

100 euro

Frankrijk

7.95 euro

100 euro

Duitsland

7.95 euro

100 euro

Luxemburg

7.95 euro

100 euro

Andere landen

Op aanvraag

Op aanvraag

 

Opgelet: Voor bestellingen uit solden of bestelling van artikelen met een korting vanaf 20%, zijn er wel verzendingskosten onder de 100 euro voor bestellingen in BelgiŽ en onder de 150 euro voor Nederland, Frankrijk , Duitsland en Luxemburg.

Indien u dit zou wensen, kan u bij uw bestelling uw leveringsadres wijzigen en uw artikelen bv. naar vrienden, familie, buren of uw werkadres laten bezorgen.

Indien u een geschenk koopt kan u ervoor kiezen om uw geschenk door ons te laten inpakken tegen een meerprijs van 0,50 euro. U kan er ook voor kiezen om uw geschenk meteen te verzenden naar de persoon voor wie dit geschenk bestemd is.

 

Artikel 7. Ruilen en retourneren

Conform de artikels VI 47-52 van het Wetboek Economisch Recht, beschikt de consument over een termijn van 14 dagen om de overeenkomst zonder opgave van redenen kosteloos te herroepen.

Elk besteld artikel (met uitzondering van artikelen in solden of ronde outlet prijzen) kan binnen veertien kalenderdagen worden teruggestuurd / teruggebracht of omgeruild voor een ander artikel. Het artikel dient te worden verpakt en teruggestuurd of afgegeven in de originele verpakking op volgend retouradres: Ozolief, Margrietstraat 81 te 9310 Baardegem. De klant wordt  naar keuze terugbetaald of ontvangt een tegoedbon.

U moet ons hiervan altijd schriftelijk (via e-mail info@ozolief.be of per post Ozolief , Margrietstrt 81, 9310 Baardegem) op de hoogte brengen. Dit geldt ook wanneer U bij ontvangst van Uw pakket zou merken dat de artikelen beschadigd zijn (U dient ons ook hier schriftelijk binnen de 8 dagen na ontvangst van het pakket op te hoogte te brengen). Het artikel dient dan binnen een termijn van 14 werkdagen in de originele verpakking te worden terugbezorgd in onbeschadigde en ongebruikte toestand en voldoende gefrankeerd, samen meteen begeleidende brief op ons adres

Aan retour zijn naast verzendingskosten geen kosten noch enige vergoeding verbonden.

Na ontvangst van  je pakje stort Ozolief je aankoopsom zo snel mogelijk terug. Wettelijk moet dit binnen de 30 kalenderdagen gebeurd zijn. Verzendingskosten, door ons of door U gemaakt, worden niet terugbetaald, U ontvangt dus de aankoopprijs min het bedrag van de verzendkosten. Betreft  het een artikel dat verkeerdelijk geleverd is door ons, dan nemen we de kosten voor verzending voor onze rekening.

Niet aangemelde of onvoldoende gefrankeerde retourzendingen zullen niet worden gecrediteerd! Artikelen gekocht tijdens de soldenperiode of artikelen uit de oulet collectie (ronde prijzen) kunnen niet geretourneerd worden.

 

 

 

Artikel 8. Garantie

Elk probleem of gebrek met betrekking tot de levering van een artikel, beschadiging of kwalitatieve tekortkoming moet binnen de zeven dagen schriftelijk worden gemeld via een aangetekend schrijven aan het adres: Ozolief, Margrietstraat 81 9310 Baardegem of via een bericht op de contactpagina van de webshop of een mail naar info@ozolief.be.

Er wordt dan samen naar een oplossing gezocht. Indien de levering moet teruggezonden worden naar de verkoper, gebeurt dit op de wijze zoals vermeld onder artikel 7. Voor de terugzending staat de klant zelf in voor de kosten.

De verkoper biedt de in de wet voorziene garanties.

De verkoper is niet aansprakelijk voor overmacht, ongeluk, verkeerd gebruik of foute behandeling van een artikel door de klant.

Een artikel met een aanvaard gebrek wordt kosteloos vervangen of hersteld. Indien de kosten van herstelling buiten verhouding zijn, behoudt de verkoper zich het recht voor het artikel te vervangen of om te ruilen door een gelijkaardig artikel.

 

9.  Handtekening en bewijs

De klant aanvaardt elektronische bewijsvoering.

De klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft.

Bij een eerste online bestelling of reservatie dient de klant de inschrijvingsprocedure te volgen. Hierna hoeft de klant zich slechts terug aan te melden om een nieuwe bestelling of reservatie te plaatsen.

De uiteindelijke bevestiging van de bestelling door de klant geldt als aanvaarding van de bestelling aan de gestelde prijs. De bekrachtiging van de klant geldt als handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichtingen via de website.

 

10. Aansprakelijkheid voor gebruik website

De website van de verkoper is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de klant over de producten en activiteiten van de verkoper. De verkoper heeft m.b.t. de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis.

De verkoper heeft het recht om op ieder ogenblik de site geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.

De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige hinder of schade door het gebruik van internet, door enige panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus, noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat als overmacht kan worden aanzien.

 

11. Bescherming van de privacy

De verkoper behoudt zich het recht voor om uitsluitend voor intern gebruik gegevens van de klant te verzamelen, dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door de klant worden opgegeven bij inschrijving en/of bestelling als onrechtstreeks door bvb. het gebruik van cookies, inschrijving nieuwsbrief, reserveringsaanvraag of bestelling.

De klant heeft overeenkomstig met de Wet van 8 december 1992 ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten allen tijde het recht om deze gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien hij/zij niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent de activiteiten van de verkoper. Hiervoor kan de klant contact opnemen met de verkoper.

 

Artikel 12. Eigendomsrecht.

Ozolief blijft volledig eigenaar van een verkocht artikel tot het moment waarop de koopprijs volledig is voldaan.

 

Artikel 13. Bevoegdheid en toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen Ozolief en opdrachtgever zijn de bepalingen van het Belgische recht van toepassing. Ingeval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde bevoegd.


Contact
Welkom
Openingsuren
Aantal 00,00

Gebruikersgids
Privacy Statement
Algemene voorwaarden